TẦM NHÌN

Trở thành trung tâm gia sư uy tín nhất cả nước. Khơi gợi và phát huy được nội lực vốn có của tất cả các em học sinh, để bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành thiên tài.

SỨ MỆNH

Lấy chất lượng làm kim chỉ nam hàng đầu.

Xây dựng hệ quy trình làm việc chuyên nghiệp, sàng lọc kỹ nguồn gia sư đầu vào. Đồng thời xây dựng thành văn hóa doanh nghiệp. Để mỗi người gia sư không chỉ là người thầy mà còn là người bạn và là người định hướng, truyền cho trẻ kiến thức song song với kỹ năng.