Mã lớp: 05700

– Mã lớp: 05700
– Môn: Hóa học
– Lớp: 12
– Học phí: 170.000/ buổi.
– Thời gian: 3 buổi/ tuần; Thứ 2 lúc 15h30, thứ 5 lúc 15h30 và thứ 7lúc 9h30.
– Địa chỉ: đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Nha Trang
– Yêu cầu: sinh viên nữ tốt nghiệp chuyên ngành ( học sinh đến nhà gia sư còn 150.000/ buổi )