Mã lớp: 05715

– Mã lớp: 05715
– Môn: Tiếng Anh
– Lớp 7 và 9
– Học phí: 150.000/ buổi.
– Thời gian: 4 buổi/ tuần, lớp 7 học thứ 3 và 5 từ 18h, lớp 9 học thứ 2 và 4 từ 18h.
– Địa chỉ: KĐT Mỹ Gia, phường Vĩnh Thái, Nha Trang.
– Yêu cầu: Giáo viên trường có kinh nghiệm, bắt đầu dạy từ mùng 8 tết ( 8/2 dương lịch ).