Mã lớp: 05716

– Mã lớp: 05716
– Kèm bài cho bé vào lớp 1
– Học phí: 150.000/ buổi.
– Thời gian: 5 buổi/ tuần, học buổi sáng
– Địa chỉ: Phường Phước Tân, Nha Trang
– Yêu cầu: Giáo viên trường có kinh nghiệm, học sinh đến nhà giáo viên học, bắt đầu dạy từ mùng 6 tết ( 6/2 dương lịch ).