Mã lớp: 05728

– Mã lớp: 05728
– Kèm bài
– Lớp: 3
– Học phí: 150.000/ buổi.
– Thời gian: 4 buổi/ tuần, học buổi tối.
– Địa chỉ: đường Phương Sài, Nha Trang.
– Yêu cầu: Giáo viên trường có kinh nghiệm, học tại nhà Giáo Viên ( bắt đầu day từ hôm nay ).