Mã lớp: 05757

– Mã lớp: 05757
– Kèm bài
– Lớp 1 và Lớp 2
– Học phí: 135.000/ buổi, sinh viên 100.000/ buổi.
– Thời gian: 5 buổi/ tuần.
– Địa chỉ: CT4 VCN Phước Hải, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên đã ra trường có kinh nghiệm, biết định hướng kỹ năng tư duy cho trẻ.