Mã lớp: 05759

– Mã lớp: 05759
– kèm bài
– Lớp 1
– Học phí: 150.000/ buổi, sinh viên đã ra trường 135.000/ buổi.
– Thời gian: 2 buổi/ tuần; thứ 2, 4 bắt đầu từ 18h30.
– Địa chỉ: đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải, Nha Trang.
– Yêu cầu: Giáo viên trường có kinh nghiệm.