Mã lớp: 05761

– Mã lớp: 05761
– Kèm bài ( Toán và Tiếng việt ).
– Lớp: 1
– Học phí: 150.000/ buổi, sinh viên đã ra trường 135k/ buổi, sinh viên 100k/ buổi.
– Thời gian: 3 buổi/ tuần, học buổi tối.
– Địa chỉ: đường Đặng Huy Trứ, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang.
– Yêu cầu: Giáo viên trường có kinh nghiệm, học tại nhà gia sư.