Mã lớp: 05781

– Mã lớp: 05781
– Kèm bài
– Lớp: 9
– Học phí: 150.000/ buổi ( 90 phút ), 200.000/ buổi ( 120 phút )
– Thời gian: 2 buổi/ tuần; học sáng thứ 3 và thứ 5 bắt đầu từ 7h30 đến 9h30.
– Địa chỉ: đường Nguyễn Chính, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.
– Yêu cầu: Giáo viên trường có kinh nghiệm,