Mã lớp: 05786

– Mã lớp: 05786
– Kèm bài
– Lớp: 4
– Học phí: 100.000/ buổi, học sinh rảnh thứ 2, 4 và 6 bắt đầu từ 18h đến 19h30
– Thời gian: 3 buổi/ tuần.
– Địa chỉ: đường Hải Nam, phường Vĩnh Hải, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên đã ra trường có kinh nghiệm.