Mã lớp: 05810

– Mã lớp: 05810
– Kèm bài ( Toán và Tiếng Việt )
– Lớp: 3
– Học phí: 125.000/ buổi.
– Thời gian: 2 buổi/ tuần.
– Địa chỉ: đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên đã ra trường, có kinh nghiệm,kèm toán chủ yêu.