Mã lớp 05907

– Mã lớp: 05907
– Toán
– Lớp 12
– Học phí: 150.000/buổi
– Thời gian: 4-5 buổi/ tuần, học buổi tối từ 17h30
– Địa chỉ: Phước Lợi, Phước Đồng, Nha Trang ( học sinh có thể đến nhà gia sư học )
– Yêu cầu: Sinh viên na.m tốt nghiệp có kinh nghiệm, dạy được toán nâng cao.