Mã lớp 05908

– Mã lớp: 05908
– Toán ( có thể dạy được nâng cao )
– Lớp 12
– Học phí: 2.400.000/tháng
– Thời gian: 4-5 buổi/ tuần, học buổi tối từ 17h30
– Địa chỉ: Phước Lợi, Phước Đồng, Nha Trang ( học sinh có thể đến nhà gia sư học )
– Yêu cầu: Sinh viên na.m có kinh nghiệm dạy học.