Mã lớp 05925

– Mã lớp: 05925
– Tiếng việt ( cho người nước ngoài )
– Học phí: 150.000/buổi
– Thời gian: 2 buổi/ tuần, thứ 3 và 5 từ 10h sáng
– Địa chỉ: Căn hộ Scenia, đường Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải, Nha Trang
– Yêu cầu: Giáo viên na.m ( hoặc gia sư tốt nghiệp ) chuyên ngành tiếng anh có kinh nghiệm.