Mã lớp 05974

– Mã lớp: 05974
– Toán
– Lớp 12
– Học phí: 200.000/buổi
– Thời gian: 2 buổi/ tuần, học sinh rảnh buổi chiều từ 17h30 trừ thứ 7 và CN
– Địa chỉ: khu vực Vĩnh Điềm Trung hoặc 23/10, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên  tốt nghiệp có kinh nghiệm ( dạy tại nhà gia sư, dạy được 2 học sinh )