Mã lớp 05982

– Mã lớp: 05982
– Hóa
– Lớp 12
– Học phí: 150.000/ Buổi
– Thời gian: 2 buổi/ tuần, học sinh rảnh tối thứ 2, 3 và 5 từ 17h30
– Địa chỉ: đường Cây Vông, Diên Sơn, Diên Khánh.
– Yêu cầu: Sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm dạy học.