Mã lớp 05985

– Mã lớp: 05985
– Tiếng anh
– Lớp 3
– Học phí: 130.000-150.000/ Buổi
– Thời gian: 3 buổi/ tuần, học sinh rảnh tối từ 17h đến 19h thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
– Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Định, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm dạy học.