Mã lớp 05987

– Mã lớp: 05987
– Kèm bài
– Lớp 1
– Học phí: 150.000/ Buổi
– Thời gian: 2 buổi/ tuần, học sinh rảnh tối từ 20h thứ 7 và CN
– Địa chỉ: đường Lư Giang, Phước Thuỷ, Phước Đồng, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm dạy học.