Mã lớp 05989

– Mã lớp: 05989
– Toán, Hóa, Anh ( có thể tách môn )
– Lớp 9
– Học phí: 135.000/ Buổi
– Thời gian: 10 buổi/ tuần, Toán học Thứ 2 (16h-17h30) CN (8h-10h), Hóa học thứ 3 (19h15-20h45) thứ 7 (15h-16h30), Anh (19h-20h30) thứ 5 19h-20h30)
– Địa chỉ: phương Vĩnh Trường, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm dạy học.