TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH

– 12 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH (12 Basic English Tenses): TẠI ĐÂY

– CÂU ĐIỀU KIỆN (Conditional Sentences): TẠI ĐÂY

– CÂU BỊ ĐỘNG (Passive Voice): TẠI ĐÂY

– CÂU SO SÁNH (Comparisons Sentences): TẠI ĐÂY

– CÂU TƯỜNG THUẬT/ CÂU TRẦN THUẬT (Reported Speech): TẠI ĐÂY

LIÊN TỪ NỐI: TẠI ĐÂY

12 thì cơ bản trong Tiếng Anh – Gia Sư Niềm Tin

– Phụ huynh đăng kí tim gia sư cho con tại đây.
– Tham gia vào nhóm gia sư qua Link zalo để cập nhật lớp mới.
– Tham gia vào nhóm để dễ dàng giao lưu, trao đổi giữa quý gia sư và các bậc phụ huynh.

Trả lời