Học phí tham khảo

HỌC PHÍ THAM KHẢO TẠI GIA SƯ NIỀM TIN

(Trung tâm cam kết gia sư có bằng cấp đầy đủ, đảm bảo gia sư dạy chất lượng cao. Dạy thử 1 tuần đầu để phụ huynh và học viên kiểm tra đánh giá trình độ gia sư. Phụ huynh, học viên chọn gia sư trực tiếp theo ý mình tại đây.)

Khối lớp

2 Buổi/Tuần 3 Buổi/Tuần
Sinh viên Giáo viên Sinh viên

Giáo viên

LTĐH

1.000.000 1.360.000 1.500.000 2.040.000

12-NGOẠI NGỮ

1.000.000 1.200.000 1.500.000

1.800.000

Lớp: 9, 10, 11

880.000 1.200.000 1.320.000 1.800.000

LỚP 5, 6, 7, 8

800.000 1.200.000 1.200.000

1.800.000

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 800.000 1.200.000 1.200.000

1.800.000

Khối lớp

4 Buổi/Tuần 5 Buổi/Tuần
Sinh viên Giáo viên Sinh viên

Giáo viên

LTĐH

2.000.000 2.720.000 2.500.000 3.400.000

12-NGOẠI NGỮ

2.000.000 2.400.000 2.500.000

3.000.000

Lớp: 9, 10, 11

1.760.000 2.400.000 2.200.000

3.000.000

LỚP 5, 6, 7, 8

1.600.000 2.400.000 2.000.000

3.000.000

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

1.600.000 2.400.000 2.000.000 3.000.000

LƯU Ý

  • Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên.
  • Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học (trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ, thêm 1 người học là +200.000đ).
  • Học phí trên áp dụng cho sinh viên và giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm.
  • Đối với thạc sỹ, giáo viên thâm niên, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

Trả lời