Mã lớp 05894

– Mã lớp: 05894
– Kèm bài ( Toán và Tiếng Việt )
– Lớp 4
– Học phí: 150.000/buổi, thứ 7 và CN từ 16h đến 18h ( 2 tiếng/ buổi )
– Thời gian: 2 buổi/ tuần.
– Địa chỉ: đường số 4, VCN Phước Hải, Nha Trang
– Yêu cầu: Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm.