Mã lớp 05960

– Mã lớp: 05960
– Toán
– Lớp 12
– Học phí: 150.000/buổi
– Thời gian: 2 buổi/ tuần, học sinh rảnh buổi chiều từ 17h30 trừ thứ 7 và CN
– Địa chỉ: khu vực Vĩnh Điềm Trung hoặc 23/10, Nha Trang.
– Yêu cầu: Sinh viên có kinh nghiệm, dạy tại nhà gia sư( bắt đầu dạy sau tết )