Mã lớp 05965

– Mã lớp: 05965
– Sinh và Hóa
– Lớp 12
– Học phí: 150.000 – 200.000/buổi
– Thời gian: 3 – 4 buổi/ tuần, học sinh rảnh chiều thứ 3, 5, 7 và buổi tối các ngày trong tuần
– Địa chỉ: đường Cây Vông, Diên Sơn, Diên Khánh
– Yêu cầu: Sinh viên tốt nghiệp kinh nghiệm.